Bygningsautomatik i boliger

Bygningsautomatisering er den automatiske centraliserede styring af en bygnings HVAC (varme, ventilation og aircondition), el, belysning, adgangskontrol, sikkerhedssystemer og andre indbyrdes forbundne systemer gennem et Building Management System (BMS) eller Building Automation System (BAS) ). Målene for bygningsautomatik er forbedret beboerkomfort, effektiv drift af bygningssystemer, reduktion i energiforbrug, reducerede drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, øget sikkerhed, historisk ydeevnedokumentation, fjernadgang/kontrol/betjening og forbedret livscyklus for udstyr og relaterede forsyninger.

Bygningsautomatisering er et eksempel på et distribueret kontrolsystem – computernetværket af elektroniske enheder designet til at overvåge og kontrollere systemerne i en bygning.

BAS kernefunktionalitet holder bygningsklimaet inden for et specificeret område, giver lys til rum baseret på en belægningsplan (i mangel af åbenlyse kontakter til det modsatte), overvåger ydeevne og enhedsfejl i alle systemer og giver fejlalarmer til bygningsvedligeholdelsespersonalet. En BAS bør reducere bygningens energi- og vedligeholdelsesomkostninger sammenlignet med en ikke-kontrolleret bygning. De fleste kommercielle, institutionelle og industrielle bygninger bygget efter år 2000 inkluderer en BAS. Mange ældre bygninger er eftermonteret med en ny BAS, typisk finansieret gennem energi- og forsikringsbesparelser og andre besparelser forbundet med forebyggende vedligeholdelse og fejlsøgning.

En bygning styret af en BAS omtales ofte som en intelligent bygning, “smart building” eller (hvis en bolig) et “intelligent hjem” eller ”smart home”. Kommercielle og industrielle bygninger har historisk set været afhængige af robuste gennemprøvede protokoller (som BACnet), mens proprietære protokoller (som X-10) blev brugt i hjem. Derfor bruger kommercielle, industrielle, militære og andre institutionelle brugere nu systemer, der adskiller sig fra hjemmesystemer, for det meste i skala.

Næsten alle grønne bygninger i flere etager er designet til at rumme en BAS for energi-, luft- og vandbesparende egenskaber. Elektrisk enhedsbehovsrespons er en typisk funktion af en BAS, ligesom den mere sofistikerede ventilation og fugtovervågning, der kræves af “tætte” isolerede bygninger. De fleste grønne bygninger bruger også så mange laveffekt DC-enheder som muligt. Selv et passivhus-design, der er beregnet til ikke at forbruge nogen som helst nettoenergi, vil typisk kræve en BAS til at styre varmeopsamling og udluftning og planlægge brug af enheden.

Automatiseringssystem

Udtrykket bygningsautomatiseringssystem, løst brugt, refererer til ethvert elektrisk kontrolsystem, der bruges til at styre et bygnings varme-, ventilations- og aircondition-system (HVAC). Moderne BAS kan også styre indendørs og udendørs belysning samt sikkerhed, brandalarmer og stort set alt andet, der er elektrisk i bygningen. Gamle HVAC-styringssystemer, såsom 24 V DC kablede termostater eller pneumatiske styringer, er en form for automatisering, men mangler den moderne systemfleksibilitet og integration.

Ingen kommentarer endnu

Skriv et svar