Kategori | marts, 2022
bygningsautomatik

Bygningsautomatik i boliger

Bygningsautomatisering er den automatiske centraliserede styring af en bygnings HVAC (varme, ventilation og aircondition), el, belysning, adgangskontrol, sikkerhedssystemer og andre indbyrdes forbundne systemer gennem et Building Management System (BMS) eller Building Automation System (BAS) ). Målene for bygningsautomatik er forbedret beboerkomfort, effektiv drift af bygningssystemer, reduktion i energiforbrug, reducerede drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, øget sikkerhed, historisk […]

Læs hele artiklen Kommentarer { 0 }